Návod na skontrolovanie a zapnutie dát v telefóne

Mobilný telefón, ktorý ste obdržali v sade eDiaSmart obsahuje už nainštalovanú dátovú SIM kartu, ktorá zabezpečuje bezplatný prenos nameraných údajov pomocou internetového pripojenia na portál eDiaSmart. Uistite sa prosím, že v telefóne sú dáta zapnuté nasledovným postupom: 

Zapnite telefón a zvoľke ponuku Menu -> Nastavenie.

  

Vyberte položku Správa karty SIM a skontrolujte, či je SIM karta zapnutá.

  

Aby prenos dát prebiehal bez problémov je potrebné mať v telefóne vypnutú WIFI. K možnostiam nastavenia internetu sa dostaneme kliknutím na položku „Viac...“ a následne na možnosť Mobilné siete.

    

Ďalším krokom k úspešnému spojazdneniu internetového pripojenia je nastaviť dátové pripojenie. Stlačením možnosti Dátové pripojenie a následne možnosti  Orange SK sme aktivovali dátové pripojenie mobilnej siete.

  

Posledný krokom je skontrolovanie dát v prehľade využitia dát. Dvojitým stlačením tlačidla späť sa opäť vrátime na Nastavenia a vyberieme možnosť Využitie dát. Po výbere záložky ORANGE SK napravo si skontrolujeme a zapneme Mobilné dátové prenosy.