Návod na nastavenie dát pre 2 SIM karty

Mobilný telefón, ktorý ste obdržali v sade eDiaSmart obsahuje už nainštalovanú dátovú SIM kartu, ktorá zabezpečuje bezplatný prenos nameraných údajov pomocou internetového pripojenia. Uistite sa prosím, že v telefóne nie je vložená žiadna ďalšia SIM karta.

Zapnite telefón a zvoľke ponuku Menu -> Nastavenie. Vyberte položku Správa karty SIM a zvoľte Informácie o karte SIM.

  

Zvoľte položku Upraviť názov karty SIM a nastavte názov SIM karty na „DatovaSIM“. Prípadne je možné zvoliť si tiež farbu pozadia pre dátovú kartu SIM.

  

Pridanie súkromnej SIM karty

Vypnite telefón a vložte svoju súkromnú SIM kartu do prázdneho slotu vedľa dátovej SIM karty.

 

Zvoľte ponuku Menu -> Nastavenie -> Správa karty SIM. Vyberte položku Dátové pripojenie a zo zoznamu možných pripojení vyberte „DatovaSIM“. V prípade, že ste si zvolili farbu pozadia pre SIM kartu v predchádzajúcom kroku, bude táto farba zobrazená v ľavom hornom rohu ikony dátového pripojenia.

  

V prípade nejasností kontaktujte prosím technickú podporu.